Voor ouders van aankomend studenten

Uw zoon/ dochter gaat volgend jaar studeren aan een universiteit of hogeschool. Hij of zij is misschien al overtuigd lid te worden bij een specifieke studentenvereniging. Het is ook mogelijk dat uw zoon of dochter tijdens de introductieweek in augustus bij alle verenigingen in de studentenstad een kijkje wil nemen. Het is hoe dan ook, zowel voor uw zoon/dochter als voor u als ouder, van belang om hieromtrent een weloverwogen keuze te maken. Uw zoon/ dochter let bij de keuze voor lidmaatschap van een studentenvereniging waarschijnlijk op andere aspecten dan u. Via deze pagina informeert de Word Lid! redactie u over een aantal belangrijke zaken die vaak een rol spelen bij de keuze voor lidmaatschap bij een studentenvereniging.

Wat is een studentenvereniging?

Een studentenvereniging is een vereniging waar studenten van verschillende aankomstjaren en verschillende studieachtergronden bij elkaar komen. Het voornaamste doel van dit bij elkaar komen is om op een snelle en laagdrempelige manier vriendschappen voor het leven op te bouwen in een, vaak nog onbekende, studentenstad. De activiteiten die op een studentenvereniging worden georganiseerd, zijn er voor en door de leden. Door verenigingsstudenten worden (open) feesten, benefietconcerten, symposia en reizen georganiseerd. Een studentenvereniging wordt vaak een ‘sociaal vangnet’ genoemd. Wanneer eerstejaars studenten hulp nodig hebben, bij een studievak, de zoektocht naar een studentenkamer of een nieuwe bijbaan, dan helpt het sociale vangnet van een studentenvereniging de student op weg. Lidmaatschap bij een studentenvereniging is ook goed te combineren met studie, sport en een bijbaan. Naast de activiteiten die op een studentenvereniging worden georganiseerd, zijn er veel mogelijkheden om hobby’s als sport uit te oefenen. Bij bijna elke sport zijn er wel verenigingsstudenten te vinden. Zo kunnen leden en niet-leden samen sport uitoefenen zoals roeien, voetbal of hockey. Een studentenvereniging verschilt dus van een studievereniging op het punt van de diversiteit van studieachtergronden. Veel studentenverenigingen hebben binnen hun structuur verschillende groeperingen waarin studenten met dezelfde studieachtergrond bij elkaar kunnen komen voor studiebegeleiding en studie gerelateerde evenementen. Lidmaatschap bij een studentenvereniging is goed te combineren met lidmaatschap van een studievereniging.

Wat houdt een kennismakingstijd in?

De kennismakingstijd (KMT) van een studentenvereniging verschilt per vereniging. Zo zijn er KMT’s met de duur van twee weken, maar zijn er ook verenigingen met een KMT van een week of korter. De KMT is de periode waarin nieuwe leden met elkaar de vereniging, haar tradities en de leden leren kennen. Deze periode is intensief, omdat de nieuwe leden in korte tijd veel kennis kunnen opdoen. In het verleden hebben er weleens excessen plaatsgevonden bij de KMT’s van een studentenvereniging. Tegenwoordig bestaat er strenge regelgeving met betrekking tot de KMT’s van studentenverenigingen. Zo krijgen aankomend studenten tijdens hun KMT minstens zes uur slaap. Ook is het gebruik van alcohol of drugs tijdens de KMT bij elke vereniging ten strengste verboden. Universiteiten en hogescholen zien toe op de naleving van deze regelgeving.

Is een studentenvereniging te combineren met de studie van uw zoon of dochter?

Lidmaatschap van een studentenvereniging is zeker goed te combineren met de studie van een student. Uit onderzoek (Willcoxson, 2010) blijkt zelfs dat lidmaatschap van een studentenvereniging een positieve invloed kan hebben op de studieprogressie en de studie-uitval van een student.

Hoeveel kost lidmaatschap van een studentenvereniging?

Net als studie- en sportverengingen, hebben studentenverenigingen geen winstoogmerk. De prijzen van activiteiten en de consumpties bij een vereniging zijn daarom lager dan de prijzen in bijvoorbeeld horecagelegenheden. Zo worden verenigingsstudenten financieel minder belast. Elk jaar betalen verenigingsstudenten een bedrag aan contributie aan de vereniging, de hoogte van dit bedrag verschilt per vereniging. Het bedrag van contributie wordt bij de meeste verenigingen elk jaar lager.

Schuiven naar boven