Waarom Word Lid!

Missie: Drempel verlagen voor scholieren om na te denken over ontplooiing naast de studie bij een studentengezelligheidsvereniging met gerichte informatie en het aanbod van een platform.

Wordlid.com is een landelijke actie om de drempel te verlagen voor scholieren om lid te worden van een studentenvereniging. De website biedt een platform voor alle studentenverenigingen in Nederland om zichzelf te laten zien maar ook voor scholieren en ouders om eens te kijken wat een studentenvereniging nu eigenlijk inhoud. In september lopen alle eerstejaars studenten een introductie van zijn of haar universiteit of hogeschool. Toch is het belangrijk om op de middelbare school al na te denken welke studie je gaat doen maar ook wat je naast je studie gaat doen.  Een studentenvereniging biedt daarmee de uitkomst om een nieuw thuis op te bouwen in de stad waar je gaat wonen.

De Landelijke Kamer van Verenigingen beheert Wordlid.com. De Landelijke Kamer van Verenigingen is het overkoepelend orgaan van de 48 grootste studentenverenigingen in Nederland. De LKvV heeft een politieke lobby in Den Haag en biedt ondersteuning aan besturen van studentenverenigingen.

De Word Lid! actie waarborgt de continu├»teit van studentenverenigingen en zorgt voor een juiste informatievoorziening voor aankomend studenten. 

Ook werkt de redactie van Wordlid.com nauw samen met Stichting Studentensteden. Stichting Studentensteden promoot het studentenleven in steden middels informatieve websites:

Schuiven naar boven